eSIM du lịch Trung Quốc 3 Ngày 1GB tới 5GB Data

85,000 195,000 

  • Thời gian sử dụng: 3 Ngày Sử Dụng
  • 1GB / 3GB/ 5GB Data tốc độ cao 4G
  • Không Giới Hạn 3G (128kbps)
  • Network: CHINA MOBILE
  • Mua eSIM nhận code ngay qua email