Sim du lịch Hàn Quốc Data + Thoại 5 tới 8 ngày 10GB-20GB

285,000 485,000 

tick icon sim du lịch 5 tới 8 Ngày sử dụng
tick icon sim du lịch 8GB/10GB Data tốc độ cao 4G

tick icon sim du lịch Không giới hạn Data tốc độ 3G (256kbps)
tick icon sim du lịch 20 phút gọi và nhận cuộc gọi tại Hàn Quốc