Simdulich.com.vn (sau đây gọi là Simdulich) cam đoan bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân mà Quý khách cung cấp. Thông tin cá nhân bao gồm tên riêng, địa chỉ nơi ở, điện thoại, và địa chỉ email.

1. Simdulich lưu trữ thông tin cá nhân để làm gì ?

Chúng tôi chỉ lưu lại thông tin cá nhân và những thông khác cần để thực hiện yêu cầu của Quý khách và trao đổi thông tin với Quý khách, bao gồm:
Đặt mua sim trên website: Chúng tôi lưu họ tên , địa chỉ email và số điện thoại mỗi lần bạn đặt mua sim tại simdulich.com.vn  
Lưu thông tin cho những lần mua sau: Khi Quý khách chọn “lưu thông tin cho lần giao dịch sau”, Simdulich sẽ lưu trữ thông tin giúp bạn giảm bớt thời gian thao tác trên website trong những lần truy cập sau.  
Lưu thông tin về thao tác của Quý khách trên website: Chúng tôi sử dụng cookie để thêm thuộc tính về sản phẩm vào danh sách mà bạn chọn (có thể là danh sách yêu thích, hoặc danh sách bạn đã xem). Trong lần truy cập tiếp theo, Quý khách có thể truy xuất dễ dàng những hạng mục mà mình đã thực hiện lần trước đó. 
Đăng ký nhận tin tức của chúng tôi: Simdulich.com.vn lưu địa chỉ email, tên gọi, nơi cư trú, và phương thức liên lạc ưa thích từ Quý khách nhằm cung cấp thông tin đến Quý khách và phục vụ Quý khách tốt hơn.

2. Simdulich có chia sẻ thông tin của Quý khách với ai không ?

Chúng tôi tuyệt đối không tiết lộ thông tin mua sản phẩm cho bất kỳ ai, trừ một số trường hợp phục vụ hoặc thực hiện những nghĩa vụ về luật pháp (nếu phát sinh): Chúng tôi sẽ phải tuân thủ luật pháp khi phải tiết lộ thông tin mà Quý khách cung cấp cho chúng tôi với mục đích chứng minh các sản phẩm hay dịch vụ của Simdulich.com.vn. Chúng tôi cũng có thể khai báo thông tin các cá nhân gây hại cho chúng tôi, hoặc có những hành vi đe doạ người khác.

3. Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn như thế nào ?

Để đảm bảo tính tin cậy của thông tin cá nhân, chúng tôi sử dụng những kỹ thuật bảo mật hiện đại và quy trình quản lý chuẩn mực, đồng thời các quy trình, kỹ thuật được xem xét và cập nhật thường xuyên.