eSim Du Lịch Ấn Độ 3 Ngày 1GB tới 3GB Data

145,000 225,000 

  • 3 Ngày Sử Dụng
  • 1GB/3GB Data tốc độ cao 4G
  • Không Giới Hạn 3G (128kbps)
  • Nhà mạng: JIO