Sim Du Lịch Châu Âu UK 28 Ngày 25GB Data Tốc Độ Cao & Thoại

375,000 

 tick icon sim du lịch 28 Ngày sử dụng tại Anh/ UK
 tick icon sim du lịch 25GB data tốc độ cao tại UK
 tick icon sim du lịch 14 Ngày sử dụng tại các nước Châu Âu khác ngoài UK
 tick icon sim du lịch 5GB data tốc độ cao tại các nước Châu Âu khác ngoài UK
tick icon sim du lịch  Thoại và nhắn tin không giới hạn trong EU
tick icon sim du lịch Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký