eSIM Du Lịch Úc New Zealand 30 Ngày 10GB tới 20GB Data

545,000 945,000 

  • Thời gian sử dụng: 30 Ngày
  • 10GB/20GB Data tốc độ cao 4G
  • Không giới hạn 3G (128kbps)
  • Nhà mạng: Australia: OPTUS, NZ: NZ Telecom