eSIM du lịch Mỹ USA 15 ngày 5GB tới 10GB Data

485,000 735,000 

  • Thời gian sử dụng: 15 Ngày
  • 5GB/10GB Data tốc độ cao 4G
  • Ngừng khi hết tốc độ cao
  • Nhà mạng: T-Mobile