eSIM Du Lịch Ấn Độ 15 Ngày 5GB tới 10GB Data

445,000 795,000 

  • 15 Ngày Sử Dụng
  • 5GB/10GB Data tốc độ cao 4G
  • Không Giới Hạn 3G (128kbps)
  • Nhà mạng: AIRTEL