Sim Du Lịch Sing Mã Indo 7 Ngày 7GB/ 14GB/ 21GB Data

195,000 385,000 

tick icon sim du lịch 7 Ngày sử dụng 
tick icon sim du lịch 7GB data tốc độ cao 4G (1GB/ Ngày)
tick icon sim du lịch 14GB data tốc độ cao 4G (2GB/ Ngày)
tick icon sim du lịch 21GB data tốc độ cao 4G (3GB/ Ngày)
tick icon sim du lịch Không giới hạn 3G tốc độ 128kbps
tick icon sim du lịch Tự động kích hoạt, không cần đăng ký