Sim local Mỹ Canada 10-30 ngày 100GB – 300GB Thoại & nhắn tin không giới hạn

625,000 1,285,000 

 + 10-30 Ngày sử dụng
 + 100-300GB data tốc độ cao 4G
 + 5GB tại Canada & Mexico
+ Gọi và nhắn tin không giới hạn tại Bắc Mỹ