Sim Du Lịch Thái Lan Truemove 10 Ngày có thoại & tài khoản

185,000 

tick icon sim du lịch 10 Ngày sử dụng
tick icon sim du lịch Không giới hạn data tốc độ cao (giới hạn tốc độ 15Mbps)

tick icon sim du lịch 100 phút gọi nội địa Thái Lan
tick icon sim du lịch 15THB trong tài khoản
tick icon sim du lịch Có thể sử dụng Wifi Hotspot
tick icon sim du lịch Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký