Sim du lịch Mỹ 30 Ngày 8GB Data 3000′ Gọi Mỹ 100′ Gọi Việt Nam

585,000 

tick icon sim du lịch 30 Ngày sử dụng
tick icon sim du lịch 8GB data tốc độ cao 4G
tick icon sim du lịch Không giới hạn data tốc độ 3G
tick icon sim du lịch 3000 phút gọi nội địa Mỹ
tick icon sim du lịch 100 phút gọi về Việt Nam