Sim Du Lịch Châu Âu 30 Ngày 12GB + Thoại

900,000  745,000 

  30 Ngày sử dụng
  12GB data tốc độ cao
  3000 phút gọi + 3000 tin nhắn
 Có thể sử dụng Wifi Hotspot
 Plug & Play – không cần đăng ký