Sim Du Lịch Châu Âu 12GB 30 Ngày

900,000  775,000 

  30 Ngày sử dụng
  12GB data tốc độ cao
  3000 phút gọi + 3000 tin nhắn
 Có thể sử dụng Wifi Hotspot
 Plug & Play – không cần đăng ký

error: Simdulich.com.vn