Hiển thị kết quả duy nhất

Nếu bạn là người hay đi sang Nga du lịch hoặc công tác thì không thể bỏ qua loại esim du lịch Nga này. Hầu hết mọi người Việt sang đây đều mua esim 4G Nga để đảm bảo internet và kết nối liên lạc tới người thân, bạn bè

 

Hết hàng