eSIM du lịch Châu Âu 15-20 ngày 10GB Data

545,000 585,000 

  • 15-20 Ngày Sử Dụng
  • 10GB Data tốc độ cao 4G
  • Không Giới Hạn 3G (128kbps)