Sim Du Lịch Thái Lan 8 Ngày AIS 15GB Thoại SMS – Phủ Sóng Tốt Nhất

165,000 

tick icon sim du lịch 8 Ngày sử dụng
tick icon sim du lịch 15GB data tốc độ cao 4G

tick icon sim du lịch Hết 15GB, tiếp tục data tốc độ 384kbps
tick icon sim du lịch 1000 phút thoại nội mạng AIS
tick icon sim du lịch 15 Bạt để gọi và nhắn tin ngoại mạng
tick icon sim du lịch Có thể sử dụng Wifi Hotspot
tick icon sim du lịch Plug & Play – không cần đăng ký