Sim Du Lịch Campuchia 7 Ngày 10GB/20GB Data

295,000 445,000 

tick icon sim du lịch 7 Ngày sử dụng
tick icon sim du lịch 10GB/ 20GB data tốc độ cao (4G)

tick icon sim du lịch Có thể sử dụng Wifi Hotspot
tick icon sim du lịch Plug & Play – không cần đăng ký