Sim du lịch Châu Á 8 ngày 18 nước 4GB Data

450,000  375,000 

 8 Ngày sử dụng
 4GB data tốc độ cao
 Hết 4GB, tiếp tục data 128kbps
Sử dụng được trên 18 nước khu vực Châu Á *
 Plug & Play – không cần đăng ký

(*) Các quốc gia áp dụng: China, Japan, Korea, Singapore, Malaysia, Hong Kong, Macau, Laos, India, Taiwan, Philippines, Cambodia, Myanmar, Australia, Nepal, Indonesia, Qatar, Sri Lanka

error: Alert: Nội dung được bảo vệ !!