Hướng dẫn chi tiết sử dụng eSIM du lịch trên thiết bị iOS

Bước 1: Quét mã QR Code trên thiết bị

  Bước 2: Bật Data roaming/ Chuyển vùng dữ liệu tại điểm đến