Bước 1: Quét mã QR code trên điện thoại Androids của bạn

Bước 2: bật Data roaming/ Chuyển vùng dữ liệu tại điểm đến