Sim Du Lịch Thái Lan Truemove 16 Ngày 15GB 100Baht Tài Khoản

145,000 

tick icon sim du lịch 8 Ngày sử dụng
tick icon sim du lịch 9GB data tốc độ cao 4G

tick icon sim du lịch Hết 9GB, tiếp tục data tốc độ 384kbps
tick icon sim du lịch 100 Bạt TK hoặc 100 phút thoại nội địa Thái Lan
tick icon sim du lịch Có thể sử dụng Wifi Hotspot
tick icon sim du lịch Plug & Play – không cần đăng ký