Sim Du Lịch Châu Âu 6GB 90 Ngày

650,000  575,000 

  90 Ngày sử dụng
  6GB data tốc độ cao (LTE/4G)
  Đi bất kỳ 60 nước Châu Âu
 Có thể sử dụng Wifi Hotspot
 Plug & Play – không cần đăng ký

error: Simdulich.com.vn